OFERTA

OBECNIE MAMY W SPRZEDAŻY:
 • ZBOŻA:
  nasienne
  konsumpcyjne
  paszowe
 • NASIONA KWALIFIKOWANE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
 • KONIE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY
 • BYDŁO MIĘSNE – HEREFORD
OFERUJEMY RÓWNIEŻ:  
 • usługi koparko-ładowarką
 • usługi konsultacyjne i doradcze