OFERTA

OBECNIE MAMY W SPRZEDAŻY:
  • ZBOŻA:
    nasienne
    konsumpcyjne
    paszowe
  • NASIONA KWALIFIKOWANE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
  • BYDŁO MIĘSNE – HEREFORD
OFERUJEMY RÓWNIEŻ:  
  • usługi konsultacyjne i doradcze