O naszym gospodarstwie

Gospodarstwo Rolne Zajączki powstało w 1999 roku po byłym PGR Ełdyty Wielkie. Nabyliśmy zrujnowane budynki i budowle oraz zdegradowaną ziemię. Natychmiast po zakupie gospodarstwa przystąpiliśmy do tworzenia parku maszynowego, modernizacji budynków, budowy magazynów zbożowych oraz dróg dojazdowych. Dużo wysiłku włożono w przywrócenie glebie zdolności plonotwórczych, w tym głównie w odtworzenie systemu melioracji i pH gleby. Dzięki tym pracom gospodarstwo Zajączki uzyskuje zadowalające plony rzepaku ozimego /ok. 4t z ha/ oraz pszenicy konsumpcyjnej /ok. 7-8t z ha/. Dużo uwagi poświęca się zmianowaniu roślin. Dlatego, z dobrym skutkiem rozwija się działalność w dziedzinie gospodarki nasiennej, zarówno w obszarze roślin zbożowych jak i strączkowych.

Ważną rolę w gospodarstwie mają odtworzone i przywrócone do produkcji stawy rybne. Oprócz walorów produkcyjnych, spełniają one istotną funkcję rekreacyjną i melioracyjną – zlewnia śródpolna.

W 2002r. podjęliśmy decyzję o utworzeniu Stadniny Koni Zimnokrwistych, przywracając tym samym dawny charakter gospodarstwa z minionych stuleci i realizując jednocześnie osobistą pasję. Obecne stado liczy około 50 sztuk średniorocznie. Stado matek w większości opiera się na rodowodach koni ardeńskich. Klacze w bardzo dobrym typie, o głębokich kłodach oraz znakomitym ruchu są solidną podstawą w naszej hodowli. Selekcja oraz przemyślany dobór ogierów do klaczy procentuje licznymi sukcesami zdobytymi przez przychówek podczas wystaw hodowlanych w których od kilku lat bierzemy czynny udział.  Jednym z naszych najważniejszych sukcesów hodowlanych jest zdobycie przez ogiera SANTOR 22 G Ol [Pippo du Blofagnu – Samba / Bossman] tytułu – Czempiona Ogierów Starszych oraz klacz SAKWA [Pippo du Blofagnu – Samba / Bossman] tytułu II-Wiceczempionki Klaczy Trzyletnich podczas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Szwecji (2018r.)

W roku 2016 do naszego gospodarstwa dołączyły bezrożne krowy rasy Hereford – typ użytkowy mięsny. Rozpoczęliśmy od 25 sztuk. Stopniowo liczba osobników wzrasta. Docelowo chcielibyśmy, aby stan pogłowia wzrósł do 100 sztuk. Nasze stado herefordów jest pod nadzorem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Celem naszym jest utrzymanie w czystości materiału hodowlanego, dzięki któremu konsument uzyska mięso o najwyższych walorach kulinarnych.