BYDŁO

BYDŁO RASY HEREFORD

W roku 2016 do naszego gospodarstwa dołączyły bezrożne krowy rasy Hereford – typ użytkowy mięsny. Rozpoczęliśmy od 25 sztuk. Stopniowo liczba osobników wzrasta. Docelowo chcielibyśmy, aby stan pogłowia wzrósł do 100 sztuk. Nasze stado herefordów jest pod nadzorem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Celem naszym jest utrzymanie w czystości materiału hodowlanego, dzięki któremu konsument uzyska mięso o najwyższych walorach kulinarnych. Wołowina kulinarna z Hereforda to idealny materiał na steki i burgery. Cechy genetyczne bydła Hereford, a szczególnie marmurkowatość mięsa decydują o jego niepowtarzalnym smaku, zapachu i wartościach odżywczych.

TROCHĘ HISTORII

Bydło rasy Hereford miało swój początek w hrabstwie Herefordshire, w centralno-zachodniej Anglii. Za początek rasy uznaje się rok 1742, a przyczynił się do tego Benjamin Tomkins. Celem Pana Tomkinsa było stworzenie zwierząt, które będą efektywnie wykorzystywały pastwiska oraz ziarno zbóż, będą odporne na warunki środowiskowe, a także szybko dojrzewały fizycznie. Hereford w 18 i 19 wieku był znacznie większym zwierzęciem niż w obecnych czasach. Rekord należy do byka Cotomore, który na wystawie w 1839 roku ważył 1770 kg. Odchodzono jednak od wielkich i tłustych zwierząt, tak aby uzyskać efektywność opasu i mięso dobrej jakości. Obecnie jest to najbardziej rozpowszechniona rasa bydła na świecie. W 1817 roku bydło to po raz pierwszy trafiło do Stanów Zjednoczonych, a w 1961 roku do Polski.

CHARAKTERYSTYKA RASY

Bydło rasy Hereford należy do zwierząt średniego kalibru, które szybko dojrzewają. Są wysoko cenione ze względu na dobre rezultaty opasu na paszach objętościowych (zielonkach, kiszonkach), które są najtańszym pożywieniem. Hereford jest znany także z łatwości wycieleń, bardzo dobrej płodności oraz zdolności do produkcji wysokiej jakości wołowiny. Hereford nie powinien być opasany do wysokich wag, ponieważ wtedy rośnie na nim spora tkanka tłuszczowa. W USA przy pomocy naturalnej mutacji uzyskano populację Hereforda wykazującą się bezrożnością. W kłębie krowy mają od 130 do 140 cm wysokości a buhaje od 140 do 155 cm. Krowy uzyskują wagę pomiędzy 600 a 700 kg, buhaje pomiędzy 900 a 1300 kg.
info -www.zootechnik.com

NASZE OSIĄGNIĘCIA HODOWLANE

>> 2018r.

1. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Stare Pole 16-17.06.2018r. 

  • Czempionka – KLARA ur. 2013r. [Kolm – Klarissa-7 / Kollo]
  • Wiceczempionka – NOLA ur. 2016r. [Romany Pol – Nora / Fucek]
  • III miejsce – BOMBA ur. 2016r. [Romany Pol – Bila / Lapo]

    2. Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Ostróda 20-21.10.2018r.
  • Czempionka – KLARA ur. 2013r. [Kolm – Klarissa-7 / Kollo] i cielę AZAN
  •  Wiceczempionka – BOMBA ur. 2016r. [Romany Pol – Bila / Lapo] i cielę ASZTO
  • II-Wiceczempionka – NOLA ur. 2016r. [Romany Pol – Nora / Fucek]